:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

Q&A

หัวข้อ ผู้ตั้งกระทู้ ตอบ
การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ปอม 2
จะเปิดสอบผู้ดูแลเด็กเมื่อไหร่ หนู 1
เลิฟซี ทราเวล เลิฟซี ทราเวล 0
ติดต่อสถานที่ราชการในวันหยุด คนป่าคาย 1
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจตนา 2
ขอรับเงินเบี้ยคนพิการ ทนงศักดิ์ ทองน้อย 1
ขอรับเงินเบี้ยคนพิการ ทนงศักดิ์ ทองน้อย 1
ขอรับเงินเบี้ยคนพิการ ทนงศักดิ์ ทองน้อย 0
ขอรับเงินเบี้ยคนพิการ ทนงศักดิ์ ทองน้อย 0
อบต.ป่าคายจะเปิดสอดพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้เมื่อไหร่ จันทร์เจ้า 1