Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประกวดราคา
[ 25 ต.ค. 2561 ] - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง การตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่วงเจ็ดต้นการโยธา โดย นายณัฐกร ขีดขิน ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 หมู่ที่6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1540519298].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ