Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 07 พ.ค. 2561 ] - จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้ดำเนินการตรวจสภาพครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพที่ได้รับการอนุมัติเพื่อจำหน่ายครุภัณฑ์ จำนวน 37 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1525750930].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ