Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 28 มี.ค. 2561 ] - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และจับฉลาก ตามโครงการจัดจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามรายะเอียดแนบท้าย
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1522226453].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ