Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 16 มี.ค. 2561 ] - เรื่อง การตรวจรับงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองห้วยพี้ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาสิทธิ์ โดยนางสาวรุจีพัชร์ โอวาสิทธิ์ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองห้วยพี้ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1521451503].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ