Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 23 ม.ค. 2561 ] - แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอล ซัพพลาย อุตรดิตถ์ โดย นางสมจิตร พงษ์เอม จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจการจ้าง ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ. สถานที่ก่อสร้าง ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1516693716].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ