Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประกวดราคา
[ 14 ธ.ค. 2560 ] - ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1513225915].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ