Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 06 ก.ค. 2560 ] - เรื่องโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององ๕์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
รายละเอียด : ขอเรียนเชิยทุกท่านเข้าร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ขอเรียนเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย พนังานส่วนตำบล ครูองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย และพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้ให้ความสำคัญถือเป็นประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรม เป็นการแสดงถึงการยึดมั่นสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด และมีกำหนดการ ดังนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1499316334].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ