Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประกวดราคา
[ 14 มิ.ย. 2560 ] - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายลานตากผลผลิตทางการเกษตร
รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน) ผลการเปิดซองสอบราคา ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1497490810].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ