Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวสอบราคา
[ 12 มิ.ย. 2560 ] - รายชื่อผุ้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการขยายลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้ทำการสอบราคาจ้างโครงการขยายลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น มีผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการดังกล่าว จำนวน 9 ราย ดังรายชื่อที่แนบเอกสารท้ายนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1497325241].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ