Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 21 มี.ค. 2560 ] - เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ และด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายขอให้นักเรียน/นักศึกษา ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวพร้อมรับฟังการอบรมเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1491139866].rar
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ