Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 14 มี.ค. 2560 ] - เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) ตามโคลงการจัดจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ บัดนี้ มีผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายจึงแจ้งให้ผู้มีสิทะิเข้ารับการคัดเลือก เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย โดยแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาสถาบันของตนเองและนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1491140017].rar
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ