Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 08 มี.ค. 2560 ] - เรื่องการปิดภาคเรียนของศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
รายละเอียด : ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้บริการ อบรมเลี้ยงดู การจัดการประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็ก ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย จึงขอปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ทั้ง ๔ แห่ง ตั้งแ่วันที่ ๑-๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ และทำการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1488948904].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ