Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 15 ก.พ. 2560 ] - เรื่องรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย จะดำเนินการตามโคลงการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน/นักศึกษา มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นการฝึกประสบการน์ในการทำงาน และหากผู้ใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1487314287].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ