Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประกวดราคา
[ 24 ม.ค. 2560 ] - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า บัดนี้ได้รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1485248258].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ