Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประกวดราคา
[ 18 ม.ค. 2560 ] - ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1484723988].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ