Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประกวดราคา
[ 13 ธ.ค. 2559 ] - ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1481623558].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ