Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 07 พ.ย. 2559 ] - ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจ ผู้ว่างงาน เยาวชน และแรงงานทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Home.dsd.go.th/uttaradit หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-428042 ต่อ 104
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1478510570].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ