Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวสอบราคา
[ 29 ส.ค. 2559 ] - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตรอน (ในส่วนของงานขุดลอกคลองตรอนบริเวณหน้าฝายเพื่อ เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ) หมู่ที่ ๑ บ้านวังปรากฎ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1472452879].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ