Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวสอบราคา
[ 29 ส.ค. 2559 ] - สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตรอน หมู่ที่ ๑ บ้านวังปรากฎ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตรอน (ในส่วนของงานขุดลอกคลองตรอนบริเวณหน้าฝาย เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ) หมู่ที่ ๑ บ้านวังปรากฎ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1472452657].pdf
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ