Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   ข่าวสอบราคา
[ 09 ก.ย. 2558 ] - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชูชีพ หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมคูณ หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโกย หมู่ที่ 9 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 5. โครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 7 บ้านหนองกอก ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 6. โครงการวางท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [news1441779301].doc
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ