ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
374
เดือนที่แล้ว
1,245
ปีนี้
2,724
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
17,410
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านนาลับแลง ตำบลป่าคาย29 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8 บ้านเนินหินแดง ตำบลป่าคาย29 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้21 กรกฎาคม 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้21 กรกฎาคม 2563
การตรวจรับงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านวังปรากฏ15 กรกฎาคม 2563
การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายเหมืองตาริ้ว หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย09 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.59-005 ถนนสายทางหลวงหมายเลข 1245 CS.0102 ตอนแยกเข้านาป่าคาย หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย24 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 2 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย01 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านวังปรากฏ29 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตาเสริมเหล็กสายบ้านนางพลอย หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) บ้านวังปรากฏ22 พฤษภาคม 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านเนินหินแดง ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (บ้านนางแสวง เหล็กไทย - บ้านนางประนอม ยาป่าคาย)14 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพลอย หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) บ้านวังปรากฏ05 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2) บ้านเนินหินแดง05 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายเหมืองตาริ้ว หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย29 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.59-005 สายทางหลวงหมายเลข 1245 CS.0102 ตอนแยกเข้านาป่าคาย หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย22 เมษายน 2563
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 256205 พฤศจิกายน 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 256216 กันยายน 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256214 สิงหาคม 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 256211 กรกฎาคม 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256213 มิถุนายน 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 256214 พฤษภาคม 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 256210 เมษายน 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256212 มีนาคม 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 256214 กุมภาพันธ์ 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 256107 มกราคม 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256111 ธันวาคม 2561
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 256112 พฤศจิกายน 2561
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2