ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
738
เดือนที่แล้ว
895
ปีนี้
738
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
15,424
ไอพี ของคุณ
54.208.73.179

 ชื่อเอกสาร : การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   [ 12 มีนาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้แจ้ง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการ  จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน  ตามแบบ สขร. 1  ว่าหมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท  ซึ่งครอบคลุมการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น


    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  ตามแบบ สขร.1  ประจำปีงบประมาณ 2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

  ย้อนกลับ