ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,286
เดือนที่แล้ว
1,623
ปีนี้
11,964
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
26,650
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศยกเลิกการคัดเลือกจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 บ้านนาลับแลง ตำบลป่าคาย14 กันยายน 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256413 กันยายน 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256408 กันยายน 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคาย08 กันยายน 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย03 กันยายน 2564
ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคาย27 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคาย25 สิงหาคม 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256424 สิงหาคม 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256423 สิงหาคม 2564
ประกาศตรวจการจ้างก่อสร้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาย18 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร้ห้วยพี้ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคาย (งวดที่ 1)15 มิถุนายน 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 บ้านนาลับแลง ตำบลป่าคาย11 มิถุนายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256409 มิถุนายน 2564
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป31 พฤษภาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256421 พฤษภาคม 2564
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - เดือนมิถุนายน 2564)06 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)05 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ 6 16 มีนาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 28 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)05 พฤศจิกายน 2563
ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคาย29 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตดสิรมเหล็กสายหนองดู่ หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์28 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)15 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)09 มิถุนายน 2563
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))17 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)14 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)15 พฤศจิกายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย31 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย จำนวน 2 แห่ง25 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย จำนวน 2 แห่ง09 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย24 พฤษภาคม 2564
แบบมาตรฐาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคาย04 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสมัย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคาย23 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองดู่ หมู่ที่ ๑ บ้านวังปรากฏ23 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพลอย หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ตำบลป่าคาย05 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายเหมืองตาริ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาย16 เมษายน 2563
ประการศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างงานปรับรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.59-005 สายทางหลวงหมายเลข 1245 CS.0102 ตอนแยกเข้านาป่าคาย หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย ดำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์24 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย 19 มีนาคม 2563
ประการศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหวิน หมู่ที่ 2 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์06 ธันวาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 256406 กันยายน 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 256404 สิงหาคม 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 256405 กรกฎาคม 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256408 มิถุนายน 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 256411 พฤษภาคม 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 256405 เมษายน 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256408 มีนาคม 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 256410 กุมภาพันธ์ 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 256313 มกราคม 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 256314 ธันวาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 256313 พฤศจิกายน 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 256312 ตุลาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 256311 กันยายน 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 256306 สิงหาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 256309 กรกฎาคม 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1