ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
785
เดือนที่แล้ว
1,306
ปีนี้
4,441
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
19,127
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256401 มีนาคม 2564
ประกาศตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาย17 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสมัย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคาย 08 ธันวาคม 2563
ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคาย24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคาย29 ตุลาคม 2563
ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าคาย จำนวน 3 โครงการ28 ตุลาคม 2563
ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 3) ตำบลป่าคาย20 ตุลาคม 2563
ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพลอย หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ตำบลป่าคาย15 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางสมัย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคาย09 ตุลาคม 2563
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 บ้านนาลับแลง ตำบลป่าคาย07 ตุลาคม 2563
ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางผอน หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาย30 กันยายน 2563
ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคาย30 กันยายน 2563
ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพวง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคาย28 กันยายน 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสมัย หมู่ที่ 3 และโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย15 กันยายน 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองกอก ตำบลป่าคาย29 กรกฎาคม 2563
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)05 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ 6 16 มีนาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 28 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)05 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)15 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)09 มิถุนายน 2563
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))17 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)14 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)15 พฤศจิกายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
แบบมาตรฐาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคาย04 มีนาคม 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 256405 เมษายน 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256408 มีนาคม 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 256410 กุมภาพันธ์ 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 256313 มกราคม 2564
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 256314 ธันวาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 256313 พฤศจิกายน 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 256312 ตุลาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 256311 กันยายน 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 256306 สิงหาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 256309 กรกฎาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 256304 มิถุนายน 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 256314 พฤษภาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 256314 เมษายน 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256312 มีนาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 256214 มกราคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1