ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,230
เดือนที่แล้ว
1,622
ปีนี้
9,502
ปีที่แล้ว
1,632
ทั้งหมด
11,134
ไอพี ของคุณ
3.237.71.23

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสมัย หมู่ที่ 3 และโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย15 กันยายน 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองกอก ตำบลป่าคาย29 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านนาลับแลง ตำบลป่าคาย29 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8 บ้านเนินหินแดง ตำบลป่าคาย29 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้21 กรกฎาคม 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้21 กรกฎาคม 2563
การตรวจรับงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านวังปรากฏ15 กรกฎาคม 2563
การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายเหมืองตาริ้ว หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย09 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.59-005 ถนนสายทางหลวงหมายเลข 1245 CS.0102 ตอนแยกเข้านาป่าคาย หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย24 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 2 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย01 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านวังปรากฏ29 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตาเสริมเหล็กสายบ้านนางพลอย หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) บ้านวังปรากฏ22 พฤษภาคม 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านเนินหินแดง ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (บ้านนางแสวง เหล็กไทย - บ้านนางประนอม ยาป่าคาย)14 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพลอย หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) บ้านวังปรากฏ05 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2) บ้านเนินหินแดง05 พฤษภาคม 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)15 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)09 มิถุนายน 2563
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))17 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)14 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)15 พฤศจิกายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 256311 กันยายน 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 256306 สิงหาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 256309 กรกฎาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 256304 มิถุนายน 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 256314 พฤษภาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 256314 เมษายน 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256312 มีนาคม 2563
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 256214 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 23 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 256205 พฤศจิกายน 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 256216 กันยายน 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256214 สิงหาคม 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 256211 กรกฎาคม 2562
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256213 มิถุนายน 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1