ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
156
เดือนที่แล้ว
1,245
ปีนี้
2,506
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
17,192
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประกาศ ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดิมสิ้นสุดที่เดือน สิงหาคม 2563 ขยายเป็นภายในเดือน ตุลาคม 2563

31 สิงหาคม 2563

ประกาศกำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประกาศกำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  ในวันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

21 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
17 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
11 สิงหาคม 2563

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง( ขยายเวลาเปิดรับสมัคร),องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ฉบับแก้ไข) (รายละเอียดตามประกาศฯ)

05 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
09 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
09 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02 กรกฎาคม 2563

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
19 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
10 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
22 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
22 พฤษภาคม 2563

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

21 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อเด็กผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1),องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563  (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 15 เมษายน 2563  โดยรับสม้ครระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน  2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินการรับสมัครและรับมอบตัวเด็กเรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ขอประกาศรายชื่อเด็กผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563  (ครั้งที่1 )

08 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

07 พฤษภาคม 2563

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 5  (70 รายการ)