ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
1,621
เดือนที่แล้ว
1,154
ปีนี้
8,907
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
23,593
ไอพี ของคุณ
3.236.110.106
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรำพึง  แสงจันทร์  หมู่ที่ 9  บ้านวังปรากฏ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ทำงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรำพึง  แสงจันทร์  หมู่ที่ 9  บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.ป่าคายกำหนด) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่  8/2563  ลงวันที่ 21 มกราคม 2563  เริ่มต้นวันที่ 22 มกราคม 2563  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มีนาคม 2563  จำนวนเงิน 431,000.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  นั้น

    บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะตรวจรับในวันที่ 13 มีนาคม 2563  เวลา 11.00 น.  ณ หมู่ที่ 9  บ้านวังปรากฏ  ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

จึงเรียนมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ การตรวจการจ้างโดยทั่วกัน


 
12 มีนาคม 2563


ไฟล์เอกสาร PDF