ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,676
เดือนที่แล้ว
1,676
ปีนี้
8,962
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
23,648
ไอพี ของคุณ
3.236.110.106
แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองดู่  หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีฉายทรัพย์มั่งมี  ทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองดู่  หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 205.00 เมตร  หนา 1.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  820.00  ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.ป่าคายกำหนด) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  จำนวนเงิน 464,000.00 บาท  (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 2/2563  ลงวันที่ 13 มกราคม 2563  เริ่มต้นสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2563  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  นั้น

    ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีฉายทรัพย์มั่งมี ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) จะตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) ในวันที่ 3 มีนาคม 2563  เวลา 11.00 น.  ณ หมู่ที่ 1  บ้านวังปรากฏ  ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

จึงเรียนมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ การตรวจการจ้างโดยทั่วกัน


 
02 มีนาคม 2563


ไฟล์เอกสาร PDF