ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
1,621
เดือนที่แล้ว
1,154
ปีนี้
8,907
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
23,593
ไอพี ของคุณ
3.236.110.106
แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า  หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า  หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน อบต.ป่าคายกำหนด)  ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย เสนอราคาจำนวนเงิน 442,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 1/2563  ลงวันที่ 9 มกราคม 2563  เริ่มต้นวันที่ 10 มกราคม 2563  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  จำนวนเงิน 442,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

    บริษัท บลูชิพ แอซเซ็ท จำกัด  ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) จะตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) ในวันที่ 3 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น.  ณ หมู่ที่ 1  บ้านวังปรากฏ  ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

จึงเรียนมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ การตรวจการจ้างโดยทั่วกัน


 
02 มีนาคม 2563


ไฟล์เอกสาร PDF