ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
785
เดือนที่แล้ว
1,306
ปีนี้
4,441
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
19,127
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเ่ด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ใชช่วงเวลาที่ผ่านมาพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้น  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID - 19 )  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย จำนวน  3 แห่ง  ดังนี้

    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย(ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์)

    2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้

    3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ

      ระหว่างวันที่  19-30  เมษายน  2564  จำนวน  10  วันทำการ

 

16 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
05 เมษายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
29 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ด้วยองค์การบริการส่วนตำบลป่าคาย จะเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย โดยการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในศูนยืพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย  

   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย (ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์)

   2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้

    3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ

  ตั้งแต่วันที่ 1 -16  เมษายน  2564  สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงคฺ์จะสมัครเข้าศึกษา

16 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
18 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
26 มกราคม 2564

ประสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
22 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
04 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
25 ธันวาคม 2563

ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินปละสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย จำนวน  3  แห่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย จำนวน  3  แห่ง  ดังนี้  

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย(ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์)

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ

16 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
11 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อเด็กผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ ๒),องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประกาศรายชื่อเด็กผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน  2563  จำนวน  96  ราย

30 ตุลาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (69 รายการ)