ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
796
เดือนที่แล้ว
895
ปีนี้
796
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
15,482
ไอพี ของคุณ
54.85.57.0


ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
04 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
25 ธันวาคม 2563

ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินปละสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย จำนวน  3  แห่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย จำนวน  3  แห่ง  ดังนี้  

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย(ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์)

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ

16 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
11 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อเด็กผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ ๒),องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประกาศรายชื่อเด็กผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน  2563  จำนวน  96  ราย

30 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
26 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2),องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  จะเปิดรับสมัครเด็ก โดยการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประจำปีการศึกษา 2563  (ครั้งที่ 2 )  ประกอบด้วย

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย(ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์)

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ

 รับสมัครตั้งแต่วันที่  19 - 22  ตุลาคม  2563

15 ตุลาคม 2563

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย จึงกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลงสำหรับรถราชการ  จำนวน 8 คัน เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จำนวน 1 เครื่อง เลื่อยโซ่ยนต์  จำนวน 1 เครื่อง ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

09 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
15 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประกาศ ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดิมสิ้นสุดที่เดือน สิงหาคม 2563 ขยายเป็นภายในเดือน ตุลาคม 2563

31 สิงหาคม 2563

ประกาศกำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประกาศกำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  ในวันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

21 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
17 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
11 สิงหาคม 2563

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง( ขยายเวลาเปิดรับสมัคร),องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ฉบับแก้ไข) (รายละเอียดตามประกาศฯ)

05 สิงหาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (65 รายการ)