ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,286
เดือนที่แล้ว
1,623
ปีนี้
11,964
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
26,650
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(กรณีไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

17 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
15 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
07 กันยายน 2564

ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  จำนวน  3  แห่ง ดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย(ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์)

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ

ตั้งแต่วันที่ 1 -30 กันยายน  2564

31 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
25 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
17 สิงหาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

16 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
09 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
05 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
04 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
02 สิงหาคม 2564

ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย 3 แห่ง ดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย(ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์)

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห่้วยพี้

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ

ตั้งแต่วันที่  2 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2564

30 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
12 กรกฎาคม 2564

ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริาหารส่วนตำบลป่าคาย  จำนวน  3  แห่ง ดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย(ภูพ่ิทย์รัฐอุปถัมภ์)

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้่วยพี้

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ

ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม  2564  ถึงวันที่  1  สิงหาคม 2564

08 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
06 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (100 รายการ)