ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,286
เดือนที่แล้ว
1,623
ปีนี้
11,964
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
26,650
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศการขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต9 ก.ย. 2564
2เอกสารประกอบโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ วันที่ 3 มี.ค. 648 มี.ค. 2564
3เอกสารประกอบโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ วันที่ 4 มี.ค. 648 มี.ค. 2564
4เอกสารประกอบโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. 648 มี.ค. 2564
5แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256415 ก.พ. 2564
6รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25648 ม.ค. 2564
7เอกสารใบมอบอำนาจลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ25 พ.ย. 2563
8แบบรายงานควบคุมภายใน6 ต.ค. 2563
9แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย30 มิ.ย. 2563
10ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 เม.ย. 2563
11แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)6 ก.พ. 2563

1