ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,286
เดือนที่แล้ว
1,623
ปีนี้
11,964
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
26,650
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116
ลำดับรายการวันที่
1คำขอแจกน้ำ3 ต.ค. 2562
2คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ3 ต.ค. 2562
3งานบริการรับลงทะเบียน(ขยะ)3 ต.ค. 2562
4งานบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์3 ต.ค. 2562
5งานบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ3 ต.ค. 2562
6งานบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3 ต.ค. 2562
7แผนผังการจดทะเบียนพาณิชย์3 ต.ค. 2562
8แผนผังการช่วยเหลือสาธารภัย3 ต.ค. 2562
9แผนผังการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์3 ต.ค. 2562
10แผนผังขั้นตอนการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ3 ต.ค. 2562
11แผนผังขั้นตอนสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค3 ต.ค. 2562
12แผนผังงานการบริการข้อมูลข่าวสาร3 ต.ค. 2562
13แผนผังงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน3 ต.ค. 2562
14แผนผังแสดงขั้นตอนงานอนุญาตก่อสร้าง3 ต.ค. 2562
15การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน20 ก.ค. 2558
16การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)20 ก.ค. 2558
17การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)20 ก.ค. 2558
18การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน20 ก.ค. 2558
19การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน20 ก.ค. 2558
20การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)20 ก.ค. 2558

123  >> >|