ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
393
เดือนที่แล้ว
600
ปีนี้
993
ปีที่แล้ว
1,632
ทั้งหมด
2,625
ไอพี ของคุณ
3.234.245.121
ลำดับรายการวันที่
1จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ6 ก.พ. 2563
2การออกหน่วยให้บริการตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 256323 ม.ค. 2563
3ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหวิน หมู่ที่ 2 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ม.ค. 2563
4การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256223 ธ.ค. 2562
5บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 256229 พ.ย. 2562
6ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน 29 รายการ27 พ.ย. 2562
7การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 256215 พ.ย. 2562
8ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)15 พ.ย. 2562
9รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256215 พ.ย. 2562
10การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 25626 พ.ย. 2562
11เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 พ.ย. 2562
12นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส25 ต.ค. 2562
13ปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25614 ม.ค. 2561

1