ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,286
เดือนที่แล้ว
1,623
ปีนี้
11,964
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
26,650
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116
การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2564

การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2564

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง คลิก
2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิก
3 อำนาจหน้าที่ คลิก
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิก
5 ข้อมูลการติดต่อ คลิก
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิก
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A คลิก
9 Social Network คลิก
แผนดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี คลิก
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน คลิก
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิก
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิก
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คลิก
15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิก
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิก
17

E-Service

คลิก
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิก
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน คลิก
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิก
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิก
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิก
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิก
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี คลิก
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิก
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิก
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิก
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิก
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก
30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก
31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิก
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิก
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิก
การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิก
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิก
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน คลิก
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิก
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน คลิก
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิก