ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,286
เดือนที่แล้ว
1,623
ปีนี้
11,964
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
26,650
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116
กิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

อบต. ป่าคาย พาคนพิการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 พร้อมมอบของรางวัลให้แก่คนพิการผู้เข้าร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

12 มีนาคม 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าคาย เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานของ ศพอส.ตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

หลักสูตรเลี้ยงไก่อินทรีย์  ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤสจิกายน 2563 ณ ศูนย์กสิกรรมอำเภอทองแสนขัน  หมุ่ที่ 7 ตำบลป่าคาย อำเอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

27 พฤศจิกายน 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย(ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์),องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย(ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์) กิจกรรมแป้งแปลงกาย กิจกรรมตาวิเศษน้อยและกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

01 ตุลาคม 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศุึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมจิตอาสาพาสะอาดและกิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

25 กันยายน 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) กิจกรรมสอนศิลปเด็กจิ๋ว กิจกรรมอาสาพาสะอาด และกิจกรรมการบริการเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25 กันยายน 2563

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น. เป็นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

28 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตร“การผูกผ้าและการจัดดอกไม้”)  ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตร“การผูกผ้าและการจัดดอกไม้”)  ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความชำนาญการผูกผ้า – ระบายผ้ารวมทั้งการจัดดอกไม้ และสามารถ นำไปประกอบอาชีพเสริม

27 สิงหาคม 2563

สรุปรายงานผลการอบรมตามโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
26 สิงหาคม 2563

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

21 สิงหาคม 2563

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา  ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "ศาสนา"

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพลอยสังวรนิรันดร์ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

03 สิงหาคม 2563

กิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

กิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่าคาย หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์   ในระหว่างวันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563

ประชาคมแผนระดับตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประชุมประชาคมแผนระดับตำบลป่าคาย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

 

30 กรกฎาคม 2563

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 

28 พฤษภาคม 2563

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ณ ไร่ธันตะชา ไร่อภัยทาน ตำบลป่าคายเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  , อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  และ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันศุกร์ที่  13  มีนาคม  2563

16 มีนาคม 2563

โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
13 มีนาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (18 รายการ)