ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,230
เดือนที่แล้ว
1,622
ปีนี้
9,502
ปีที่แล้ว
1,632
ทั้งหมด
11,134
ไอพี ของคุณ
3.237.71.23


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศุึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมจิตอาสาพาสะอาดและกิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

25 กันยายน 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) กิจกรรมสอนศิลปเด็กจิ๋ว กิจกรรมอาสาพาสะอาด และกิจกรรมการบริการเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25 กันยายน 2563

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น. เป็นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

28 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตร“การผูกผ้าและการจัดดอกไม้”)  ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตร“การผูกผ้าและการจัดดอกไม้”)  ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความชำนาญการผูกผ้า – ระบายผ้ารวมทั้งการจัดดอกไม้ และสามารถ นำไปประกอบอาชีพเสริม

27 สิงหาคม 2563

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

21 สิงหาคม 2563

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา  ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "ศาสนา"

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพลอยสังวรนิรันดร์ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

03 สิงหาคม 2563

กิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

กิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่าคาย หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์   ในระหว่างวันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563

ประชาคมแผนระดับตำบลป่าคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

ประชุมประชาคมแผนระดับตำบลป่าคาย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

 

30 กรกฎาคม 2563

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 

28 พฤษภาคม 2563

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ณ ไร่ธันตะชา ไร่อภัยทาน ตำบลป่าคายเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  , อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  และ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันศุกร์ที่  13  มีนาคม  2563

16 มีนาคม 2563

โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
13 มีนาคม 2563

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันตาม  โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอทองแสนขัน คัพ”(ประชาชนทั่วไป)ประจำปี2563   ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอทองแสนขัน คัพ" (ประชาชนทั่วไป)  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4- 6 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแสนขัน อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

11 มีนาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th
11 มีนาคม 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

21 มกราคม 2563

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย,pakai.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)