ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 055-825241 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศาลปกครอง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/09/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,286
เดือนที่แล้ว
1,623
ปีนี้
11,964
ปีที่แล้ว
13,054
ทั้งหมด
26,650
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116

-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย 
-:- ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย 
-:- ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย 
-:- ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าคาย เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานของ ศพอส.ตำบลป่าคาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย(ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ
ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลป่าคาย


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศยกเลิกการคัดเลือกจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 บ้านนาลับแลง ตำบลป่าคาย 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคาย 
-:- ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย 
-:- ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคาย 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคาย 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - เดือนมิถุนายน 2564) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ 6  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563)  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 
-:- ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคาย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตดสิรมเหล็กสายหนองดู่ หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย จำนวน 2 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย จำนวน 2 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย 
-:- แบบมาตรฐาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคาย 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสมัย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคาย 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองดู่ หมู่ที่ ๑ บ้านวังปรากฏ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพลอย หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ตำบลป่าคาย 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
-:- การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 
-:- การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
-:- การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
-:- การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2564 
-:- การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2564 
-:- การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
-:- การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
-:- การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2563 


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
ประกันสังคมกรมสรรพากร กรมบัญชีกลางคลังข่าวมหาดไทย
ทองแสนขันกรุงไทยธกสออมสิน