Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

   กองการศึกษา


  
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


  นางณิชกานต์ โทนแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


  นางสาวพนารัตน์ จันทร์สว่าง
ครู คศ.๑


  นางสาวมนทิรา ใหม่ยะ
ครุ คศ.๑


  นางอร่าม อยู่สุข
ครุ คศ.๑


  นางพรทิพย์ แหยมคง
ครู คศ.๑


  นางสาวรัตนา เพ็ชรแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


  นางสาวมยุรี อินแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางปรียาภรณ์ ทองลับแลง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางสมพิศ แก้วกองทรัพย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ