Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 


โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .pdf

.:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ::.    คำขวัญ .:: โคพันธุ์ดีนาลับแลง พืชหน้าแล้งบ้านไร่ อ้อยป่าคายมากมี ส้มโอดีวังปรากฏ ::.   


โครงการอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ความสุขให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

[ 24 ม.ค. 2560 ]


โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ที่อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก วัดพระแท่นศิลาอาสน์ และหนองพระแล

[ 20 ม.ค. 2560 ]
 
 
 
 
 

 
 
 Username :
 Password  :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ